BILATU

lunes, 21 de enero de 2013

BURU DISTANTZIEI EUTSIZ (euskal medioetan ere)


Informazio eta komunikazioko teknologia berriek albistea hurbilagotu egin zezaketela pentsatu nuen inoiz. Eta egiarekin gertatzen den bezala, aurrekoaren baieztapena aurpegi ugarikoa dela frogatu ahal izan da: teknologiak, berez, neutroak dira, ahalmenik gabeak.

Teknologiek ezingo dute inoiz, beren ekimenez, distantziak gainditu. Eta gizakiaren borondatera azpiratuko da teknologiaren helmena, hark eraginda eta baldintzatua. Energia atomikoa, berez, ez da txarra ezta ona ere. Haren erabilerak markatzen du kualitatearen zeinua. Areago, batzuentzat ondorio ona dena beste askorentzat gaiztoa daiteke, erabileraren beraren ikuspuntuaren arabera. Hau da, funtsean pertsonaren borondatean ezarri behar da emaitzaren ardatza eta inolaz ere ez hark unean erabil dezakeen teknologian.

Geografikoak baino gogorragoak buru-distantziak dira. Haiek salba daitezkeen bitartean, bigarrenen mekanismo endrebesatuek oztopatu egiten dute etengabe diferentzien espazioa murriztea. Irtenbidearen ordez nahasmen ilunagoa etsipeneraino luzatzea bilatzen ari direla esan liteke.

Teknologia berriak erabiltzen dituzten medioetako arduradun burutsuak dira, azkenik, erantzuleak, onerako eta txarrerako. Teknologia zuriek asko egin dezaketen arren, ez dute milimetro batez ere zulo bereizlea txikituko baldin eta haien ardura dutenen baitan distantziari eusteko nahia nagusi bada. Buru mugak dira txarrenak, eta horiek euskal medioetan ere agertzen dira egunero.


Argazkia: Tere Anda

No hay comentarios:

Publicar un comentario